Brugerbetingelser

Aftalens indgåelse:

Aftalens indgås når brugeren accepterer pakketilbuddet, som bliver tilsendt på mail efter aftale. 

 

Betaling:

Betaling sker automatisk, når pakketilbuddet er modtaget og godkendt. 

Beløbet bliver trukket den 1. hver måned og betales forud. 

Kontingent bliver dog kun trukket 1 gang årligt, og betaler sker fast d. 1/1. 

Ved manglende betaling kan rytteren ikke møde op til undervisning eller lignende, før der igen betalt. 

Der gives kompensation for undervisning såfremt at Vindinge Rideklub ikke kan tilbyde undervisning pga. skadet hest eller lignende (dog ikke ved lukning pga. ferier, helligdage el. lignende). 

Der gives ikke kompensation for undervisning såfremt rytteren bliver syg. 

 

Afmelding:

Afmelding skal ske på mail: Undervisning@vindingerideklub.dk

Der er 1 måneds opsigelse på både part, undervisning og opstaldning. 

Der gives som udgangspunkt ikke refundering, men ved særlige tilfælde kan det lade sig gøre. Det beror dog på konkret vurdering. 

Det er ikke muligt at få penge refunderet, hvis man afmelder midt i en måned. 

Ved afmelding af kontingent skal afmeldingen finde sted 1 måned før betalingen sker: Betalingen sker altid ved årsskiftet. 

Flytter man sin hest i en periode henviser vi til staldkontraktens paragraf 2 stk. 6. 

 

Ændring af indhold, vilkår og priser:

Vindinge Rideklub kan til enhver tid ændre indhold og vilkår af diverse betingelser og kontrakter, dog skal dette informeres på mail eller sms til de brugere, som ændringerne kan påvirke. 

Ændring af priser kan ske med 1 måneds varsling. 

 

Kontaktoplysning:

Vindinge Rideklub
Mosestykket 21
4000 Roskilde

Info@vindingerideklub.dk