Staldvagtens opgaver

 

Alle opstaldere og parter på rideskoleheste skal deltage i staldvagter i weekender og på helligdage. Der udarbejdes staldvagtplaner for 2 måneder af gangen, og det er muligt at ønske dage. Der åbnes op for ønsker ca. 14 dage før en ny periode begynder, dog skal alle ønsker være afgivet 7 dage før den nye periode starter. Ønsker afgives på mail Staldvagt@vindingerideklub.dk.

Man skal forvente at have 1 morgenvagt og 1 middagsvagt for hver periode og måske lidt mere i perioder med mange helligdage.

Når vagtplanen laves, sørger vi så vidt muligt for at sætte et barn sammen med en voksen eller med en af de mere rutinerede parter.
 Der må ikke være to mindre børn eller to nye sammen om en vagt. Derfor skal alle ønsker om at bytte vagt godkendes af Jeanne på Staldvagt@vindingerideklub.dk.

Når man har staldvagt, er det vigtigt at man kommer til tiden, så hestenes rutiner kan overholdes. Det er også vigtigt, at man orienterer sig på tavlen, om hvilke heste der skal ud eller blive inde, samt hvem der går sammen og på hvilke folde. Det er ligeledes vigtigt, at man orienterer sig på hestenes boksskilte, så de får det rigtige at spise i de rette portioner. 

 

Morgenvagt Kl. 08.00

 • Give wrap til alle hestene - poser er vejet af, og findes i wrapboksene 
 • Fodre med krybbefoder, når ALLE hestene har fået wrap. 
 • Orienter dig på tavlen, om der skulle være ændringer til foldene.
 • Lukke alle hestene ud. 
 • Giv ca. 1 flage halm til alle de heste, som står på halm - skal ikke rystes op!
 • Giv 1 kvart flage halm til alle de heste, som har tilkøbt dette (står på tavlen) 
 • Giv middagswrap til alle hestene - poser er vejet af, og findes i wrapboksene . 
 • Fylde poser med wrap til alle 3 måltider til alle elevskoleheste - HUSK at veje af! 
 • Oprydning
  • Sætte grebe, river, koste osv. på plads. 
  • Fjerne tomme spande, striglekasser osv. fra staldgangen
  • Generel oprydning
 • Feje, rive og samle skrald samt eventuelle klatter.
  • Staldgange 
  • Mødding
  • Halmrum og foderrum 
 • Trillebøre ved alle baner - inde som ude skal tømmes


Middagsvagt Kl. 15.00 (Vintertid) Kl. 16.00 (Sommertid)

 • Give alle heste deres middagsfoder (krybbefoderet) 
 • Lukke alle hestene ind.
 • Oprydning
  • Sætte grebe, river, koste osv. på plads. 
  • Fjerne tomme spande, striglekasser osv. fra staldgangen
  • Generel oprydning
 • Feje, rive og samle skrald samt eventuelle klatter.
  • Staldgange 
  • Mødding
  • Halmrum og foderrum 
 • Feje og rydde op i rytterstuen.
 • Rengøring af toiletterne.